طرح نويسي

تهیه گزارش های امکان سنجی برای سرمایه گذاری F.S. سرمایه گذاران عمدتاً برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای انجام سرمایه گذاری در پروژه های مورد نظر خود نیازمند اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری هستند . بانکها که در حال حاضر علی الاصول حمایت مالی از پروژه ها را در قالب عقد مشارکت مدنی به انجام می رسانند ، برای بررسی پروژه و آگاهی به چند و چون آن و همچنین تعیین حدود و شرایط حضور خود در پروژه ها ، ارائه طرح های توجیهی فنی ، مالی ، اقتصادی و حقوقی از پروژه ها را از مشتریان خود طلب می نمایند . تا چند سال گذشته عمده طرح های توجیهی مورد نیاز با همکاری مشتریان بانکها ( سرمایه گذار) و توسط کارشناسان بانکها تهیه می گردید . با تاسیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی که منبعث از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است ، این امکان فراهم شد که با تاسیس شرکت های مشاوره تحت تنظیمات کانون مذکور ، مشتریان بانک ها با مراجعه به این شرکت ها گزارش های امکان سنجی F.S. برای پروژه های مورد نظر و پیشنهادی خود به بانک ها را تهیه و به بانک ارائه نمایند و بانک برعکس گذشته که رأساً نسبت به تهیه طرح توجیهی برای مشتریان خود اقدام می نمودند صرفاً امر بررسی طرح ها و گزارش های تهیه و ارائه شده توسط مشاورین عضو کانون مذکور را به انجام برسانند . شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین که یکی از اعضاء کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی است با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب با تجربه گزارش های امکان سنجی F.S. مورد نیاز سرمایه گذاران برای ارائه به بانک ها را در چهارچوب مقررات کانون و بانک های مورد نظر سرمایه گذاران تهیه و ارائه می نماید . همچنین نظارت بر مصرف تسهیلات مصوب بانکی به عنوان فرآیند تکمیلی طرح نویسی نیز از جمله فعالیت های این شرکت است .

با ما همراه باشید

ارتباط با ما

آدرس : تهران - ميرداماد بعد از بانك مركزي خ شنگرف نبش خ 13 پلاك33

تلفن : 25962000

فاکس : 26421365

ایمیل : Contact@Ren-co.ir