کالای زيرکليد

يکي از عناصر موثر در موفقيت فعاليتهاي اقتصادي سرعت و سهولت در دسترسي به تسهيلات بانکي است. از جمله مشکلات فعالين اقتصادي به ويژه در بخش بازرگاني که بعضاً غير قابل حل و يا زمانبر است تامين وثايق مورد درخواست بانکها براي تضمين مطالبات يا فرصتهاي اعتباري برقرار شده از طرف بانک است. زيرکليد گرفتن کالا بعنوان تمام يا بخشي از از وثايق موردنياز بانکها مي‌تواند به ويژه در بخش بازرگاني راه حلي مناسب و کارآمد باشد اين رويه در بانکهاي مختلف به صورتي محدود اجرا مي‌گردد. ليکن در بانک اقتصاد نوين رويه‌اي جاري است و زيرکليد گرفتن کالاهايي که عرضه عمومي آنها به بازار ممکن باشد و بعلاوه سريع الفساد نباشند براي کليه مشتريان مقدور مي‌باشد. بانک با زيرکليد گرفتن کالاهاي وارداتي يا داخلي که از محل تسهيلات و فرصتهاي اعتباري بانک تهيه گرديده‌اند اين فرصت را براي مشتري ايجاد مي‌نمايد کالا را تدارک و سپس با واريز مرحله‌اي از بهاي آن کالا را تحويل گرفته و به بازار عرضه نمايدتا ضمن تدارک و فروش کالا بدهي مربوطه را نيز پرداخت و از معرفي وثايق ملکي و غيره معاف شود. در حال حاضر انجام اين خدمت براي مشتريان بانک اقتصاد نوين، توسط شرکت خدمات مالي و اعتباري راه اقتصاد نوين مي‌گيرد.

با ما همراه باشید

ارتباط با ما

آدرس : تهران - ميرداماد بعد از بانك مركزي خ شنگرف نبش خ 13 پلاك33

تلفن : 25962000

فاکس : 26421365

ایمیل : Contact@Ren-co.ir