کارشناسان شرکت راه اقتصاد نوین


نام نام خانوادگی عنوان شغل
علی کرکوتی کارشناس ارزیابی املاک و مستغلات
فریدون پاشامختاری کارشناس ارزیابی املاک و مستغلات
محمود رضا دبیر عسگری کارشناس ارزیابی املاک و مستغلات
محمد مسعود حق شناس کارشناس ارزیابی املاک و مستغلات
یاشار اتابکی کارشناس ارزیابی املاک و مستغلات
فرناز انصاری کارشناس ارزیابی املاک و مستغلات
محمد جواد پشتاره کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقیقی)
حیدر بنیسی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقیقی)
آرش جلیلیان کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقیقی)
محمود رضا زند بصیری کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
مریم کیوانی راد کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
مریم متولی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
عاطفه شاه آبادی فراهانی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
ابراهیم جعفری کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
حسن حسین پور کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
محمد حسن نصر آبادی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
عباس فدائی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
رضا کرجالیان چایجانی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
الهام براتی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
سولماز اسکندرنیا کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
ترگل تباری کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
زينب خدابنده لو کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
فخر علی مهر علیان کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقيقی)
نسرین صالحی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
حسام جمشیدی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
محمد صباغی لمراسکی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
حامد آلی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
محسن بیرامی کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
مهسا حسامی كارشناس اعتبارسنجي
سياوش صميمي کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
جابر بهرامي کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
فرزاد جعفري کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
حجت تقی زاده نیق کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
حميد جعفریان جلودار کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
حميد رضا حيدري کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
حسين زربخش کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
محمد فرخ زاد کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
مرتضي كلهر کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
هاشم رستگاري کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
عليرضا فرساد امان الهي کارشناس اعتبار سنجی (اشخاص حقوقی)
خسرو خالق پور کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
مهدی صارم کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
علی اکبر جعفري زاده مالميري کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
مجید رحیمی کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
مهدی بهراد امین کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
وحید عرفانی کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
جواد پاکدین کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
الهام سلیمی کارشناس اعتبار سنجی ( اشخاص حقوقی )
با ما همراه باشید

ارتباط با ما

آدرس : تهران - ميرداماد بعد از بانك مركزي خ شنگرف نبش خ 13 پلاك33

تلفن : 25962000

فاکس : 26421365

ایمیل : Contact@Ren-co.ir